kalamarz.png

Analiza SWOT, nazywana również metodą SWOT, jest jedną z podstawowych metod zarządzania strategicznego. Dotyczy dwóch jego części, to znaczy analizy strategicznej i formułowania strategii. Podejście to powstało na bazie koncepcji analizy pola sił opracowanej przez K. Lewina w latach 50-tych.

SWOT ma uniwersalne zastosowanie. Można za jej pomocą przeanalizować makrootoczenie organizacji, jej konkurencję i ocenić potencjał strategiczny przedsiębiorstwa. Metoda ta jest stosowana do diagnozy ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa. Jest przy tym niezbyt skomplikowana, sporządza się ją stosunkowo szybko, co też ma znaczenie. Bez większych problemów można znaleźć w Internecie przykład analizy SWOT.

W trakcie analizy SWOT następuje identyfikacja mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, porównując do wzorca idealnego. Następnie wyróżnione mocne i słabe strony odnosi się do szans i zagrożeń występujących w otoczeniu i na tej podstawie wyznacza strategię. Z tego powodu strategia jest dobrze dopasowana do konkretnej organizacji.

Mocne strony to inaczej atuty

...

Polacy znaleźli się w czołówce narodów najlepiej posługujących się językiem angielskim, jak wynika z najnowszego raportu EF EPI badającego znajomość języka angielskiego w 70 krajach. Polacy uplasowali się na dziewiątej pozycji. Językiem angielskim posługują się lepiej jedynie mieszkańcy krajów skandynawskich, Holandii, Słowenii, Estonii i Luksemburgu.

– Raport wyraźnie pokazuje, że im lepsza znajomość języka angielskiego w kraju tym wyższe PKB. Kraje z najwyższą znajomością języka angielskiego odnotowują najmniej urodzeń w skali świata. Również im lepsza znajomość języka angielskiego tym wyższe zarobki – mówi newsrm.tv Katarzyna Spyridakis, manager ds. Relacji z Klientem Edukacyjnym, Education First.

Tegoroczny raport EF English Proficiency Index to piąta edycja największego międzynarodowego rankingu uwzględniającego stopień znajomości języka angielskiego. Badanie przeprowadzono w 70 krajach na grupie ponad 910,000 osób powyżej 18 roku życia. Polskę w tym rankingu wyprzedziły jedynie kraje skandynawskie oraz Holandia, Słowenia, Estonia i Luksemburg. Regionami z najniższym poziomem znajomości języka angielskiego są nadal Afryka Północna oraz kraje środkowowschodnie.

Europa Północna i Środkowa wykazują szczególnie wysoki poziom znajomości języka angielskiego względem krajów pozaeuropejskich, a ich pozycje w rankingu EF EPI zostały wzmocnione w ciągu ostatnich pięciu lat. Francja wyróżnia się w Europie najniższym poziomem znajomości języka angielskiego.

Kontakt

Radio HeyNow Limited

Westec House West Gate,

W5 1YY Londyn

020 8252 1143 

Redakcja@radioheynow.com

logo male biale

Please publish modules in offcanvas position.