Analiza SWOT

Analiza SWOT, nazywana również metodą SWOT, jest jedną z podstawowych metod zarządzania strategicznego. Dotyczy dwóch jego części, to znaczy analizy strategicznej i formułowania strategii. Podejście to powstało na bazie koncepcji analizy pola sił opracowanej przez K. Lewina w latach 50-tych.

SWOT ma uniwersalne zastosowanie. Można za jej pomocą przeanalizować makrootoczenie organizacji, jej konkurencję i ocenić potencjał strategiczny przedsiębiorstwa. Metoda ta jest stosowana do diagnozy ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa. Jest przy tym niezbyt skomplikowana, sporządza się ją stosunkowo szybko, co też ma znaczenie. Bez większych problemów można znaleźć w Internecie przykład analizy SWOT.

W trakcie analizy SWOT następuje identyfikacja mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, porównując do wzorca idealnego. Następnie wyróżnione mocne i słabe strony odnosi się do szans i zagrożeń występujących w otoczeniu i na tej podstawie wyznacza strategię. Z tego powodu strategia jest dobrze dopasowana do konkretnej organizacji.

Mocne strony to inaczej atuty organizacji, które pozwalają jej osiągnąć przewagę konkurencyjną. Słabe strony to te czynniki, które ją hamują. Szanse występujące w otoczeniu to korzyści, które może ona spożytkować, a zagrożenia mogą jej zaszkodzić, o ile się im nie przeciwdziała.

Występują cztery strategie: strategię agresywną, przyjmowaną w najbardziej sprzyjających okolicznościach, strategię defensywną, przyjmowaną w najmniej sprzyjających okolicznościach, a także strategię konkurencyjną i strategię konserwatywną.

Dzięki wykonaniu analizy SWOT otrzymuje się dokładne dane dotyczące sytuacji organizacji i jej otoczenia. Na tej podstawie kadra zarządzająca może podejmować skuteczne decyzje. Wszelkie błędy popełniane będą na papierze, a nie w rzeczywistości.

zródło http://artykuly-do-przedruku.com/analiza-swot/

Kontakt

Radio HeyNow Limited

Westec House West Gate,

W5 1YY Londyn

020 8252 1143 

Redakcja@radioheynow.com

logo male biale

Please publish modules in offcanvas position.